Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

zakretkaa
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viairmelin irmelin
1856 9767 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamalinowowa malinowowa
zakretkaa

October 14 2017

zakretkaa
8000 e623 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viasmaller smaller
zakretkaa
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoll oll
3691 dce5 390
Reposted fromdivi divi viatout tout
I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianiezwyykla niezwyykla
zakretkaa
6644 81c4 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
5986 be4e 390
Reposted fromamatore amatore
zakretkaa
0685 7f2a 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

October 09 2017

zakretkaa
8003 25cf 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viastonerr stonerr
zakretkaa
6987 01f2 390
Reposted frombyheart byheart viairmelin irmelin
zakretkaa
5863 3471 390
Reposted frombyheart byheart viairmelin irmelin

September 12 2017

zakretkaa
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty vianiezwyykla niezwyykla
zakretkaa
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax vianiezwyykla niezwyykla
zakretkaa
To nie tylko inni muszą mnie znosić. Ja sam muszę siebie samego znosić i nie idzie mi to wcale łatwo.
— Marek Hłasko, "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 vianiezwyykla niezwyykla
zakretkaa
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway vianiezwyykla niezwyykla
zakretkaa
4181 bbac 390
Reposted fromnyaako nyaako viaunknown6 unknown6
1969 b52b 390
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona vianoisetales noisetales

September 11 2017

zakretkaa
9907 b085 390
Reposted fromfoina foina viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl