Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

zakretkaa
2143 7373 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianiezwyykla niezwyykla
zakretkaa
6881 036c 390
Reposted frompastelowe pastelowe vianiezwyykla niezwyykla

March 13 2018

zakretkaa
4286 5988 390
Reposted frombudas budas
zakretkaa
9225 ed8e 390
Reposted fromprblms prblms vianikotyna nikotyna

March 11 2018

zakretkaa
0162 4fc8 390
zakretkaa
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromwisniewski wisniewski viabarb barb
zakretkaa
Znam ludzi, którym w sercach zgasło,
lecz mówią:ciepło nam i jasno,
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy
by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkobiecaczytelnia kobiecaczytelnia viabarb barb

March 10 2018

zakretkaa
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa

March 08 2018

zakretkaa
3138 d399 390
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr

March 07 2018

zakretkaa
Reposted fromtwice twice viapengin pengin

March 02 2018

zakretkaa
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viamalinowowa malinowowa
zakretkaa
0806 9352 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapuremindx puremindx
zakretkaa
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viapuremindx puremindx

February 28 2018

zakretkaa
8071 50a9 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viabe-yourself be-yourself

February 27 2018

zakretkaa
Dusisz się, ale siedzisz, bo pomimo ze w pokoju obok się pali, to przynajmniej jest ciepło
— No słowo na dziś
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty

February 26 2018

zakretkaa

February 22 2018

zakretkaa
6742 022c 390
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viainyou inyou
zakretkaa
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viainyou inyou

February 21 2018

zakretkaa
0527 77a8 390
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viapengin pengin

February 20 2018

zakretkaa
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl