Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2018

zakretkaa
0218 d911 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
4093 f347 390
Reposted fromjustinwright justinwright viairmelin irmelin
zakretkaa
Reposted frompomruki pomruki viairmelin irmelin

September 11 2018

zakretkaa
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viairmelin irmelin
zakretkaa
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viairmelin irmelin
zakretkaa
zakretkaa
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viairmelin irmelin

August 20 2018

zakretkaa
4214 11c5 390
Reposted fromkarahippie karahippie
zakretkaa
6117 e1cd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir

August 16 2018

zakretkaa
8033 befc 390
Reposted fromkarahippie karahippie
zakretkaa
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viairmelin irmelin
zakretkaa
zakretkaa
6787 4f54 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viascorpix scorpix

August 07 2018

zakretkaa

August 03 2018

zakretkaa
1932 729a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
zakretkaa
4477 530a 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viairmelin irmelin

July 17 2018

zakretkaa
2976 2096 390
Reposted fromoll oll

July 13 2018

zakretkaa
8470 a045 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
zakretkaa
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione

July 02 2018

zakretkaa
9513 4a76 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl