Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

zakretkaa
2503 edc1 390
Reposted fromlegilimencja legilimencja viajadex jadex
zakretkaa
9549 f350 390
new years eve.
Reposted fromjagger jagger viadisheveled disheveled

November 16 2017

zakretkaa
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
Reposted fromcaataleya caataleya vialekkaprzesada lekkaprzesada

November 15 2017

zakretkaa
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie vialekkaprzesada lekkaprzesada
zakretkaa

November 11 2017

zakretkaa
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaFuel Fuel
zakretkaa
Reposted fromcomiczynka comiczynka viairmelin irmelin

November 07 2017

zakretkaa
zakretkaa
3836 1941 390
Reposted fromwwannie wwannie viafilmowy filmowy
zakretkaa
1831 baf2 390
Reposted fromumorusana umorusana viafilmowy filmowy
zakretkaa
8726 0e15 390
Reposted fromhagis hagis viajadex jadex
zakretkaa
– Urody odmówiłeś mi od początku, zaś co do mego obejścia, zawsze zachowywałam się w stosunku do ciebie prawie niegrzecznie i zwracając się do ciebie, pragnęłam zwykle, by cię to zabolało. Bądź szczery – czy spodobało ci się właśnie moje impertynenckie zachowanie?
– Spodobała mi się żywość twego umysłu.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

November 05 2017

zakretkaa
zakretkaa
2469 9eaf 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
zakretkaa
8134 74a4 390
9998 9393 390
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viamalinowowa malinowowa
zakretkaa
7447 b8b4 390
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
zakretkaa
zakretkaa
9317 fc05 390
Reposted fromnazarena nazarena vianoisetales noisetales
zakretkaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl